• Bonillo Real Estate
 • Paseo Del Altillo, 6
 • 18690 Almuñécar (Granada)
 • +34679751950
 • Kontakt upplysningar
Detaljerad sökning

Juridiska anteckningar

Enligt bestämmelserna i artikel 9 i lag 34/2002 av den 11 juli om tjänster av informationssamhället och elektronisk handel hävdas härmed att denna webbplats ägs av Bonillo S.L. och med säte på Paseo del Altillo, 6 - 18690, Almuñécar (Granada).

 1. Inom ramen för överensstämmelse med gällande lagstiftning, som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och den fria Förflyttning av sådana uppgifter och upphävande av direktiv 95/46 / EG, nedan kallat Allmänna databeskyddsförordningen eller RGPD. Bonillo S.L. informerar användarna om att uppgifterna i kontaktformulären och kontraktsförfarandet kommer att lagras i behandlingar som ägs av Bonillo S.L. Även Bonillo S.L. förbinder sig att följa bestämmelserna i ovannämnda dataskyddsbestämmelser, kan också genomföra de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som vidtas för personal i deras tjänst som behandlar personuppgifter, vilket förhindrar förlust, ändring och obehörig tillgång till dem. Nämnda personal omfattas av sekretess och sekretessplikt avseende de behandlade uppgifterna på samma sätt som Bonillo S.L.
 2. Rätt till åtkomst, rättelse, radering eller glömning, begränsning, motstånd, portabilitet och att återkalla det givna samtycket. Ägaren av uppgifterna har rätt till åtkomst, rättelse, radering eller glömning, begränsning, opposition, överförbarhet och att återkalla samtycke som ges med avseende på de erbjudna personuppgifterna. För att utöva dessa rättigheter kan ägarna av uppgifterna skicka en skriftlig förfrågan via post till adressen Paseo del Altillo, 6 - 18690, Almuñécar (Granada), till kontaktens email info@bonillorealestate.com, eller de kan kontakta via telefon +34958630750.
 3. Divulgering av information till tredje part. Bonillo S.L. förbinder sig att inte sälja eller överföra den personliga information som samlats in på sina webbplatser till andra enheter för deras användning utan sitt uttryckliga godkännande och erbjuda dem möjlighet att utöva sina rättigheter som nämns ovan.
 4. Externa länkar. Om användaren väljer att lämna denna webbplats via länkar till webbsidor som inte tillhör vårt företag, Bonillo S.L. kommer inte att ansvara för sekretesspolicyerna för dessa webbplatser eller de cookies som de kan lagra på användarens dator.
 5. Juridiska frågor. Detta är en webbplats som omfattas av spansk lag. Bonillo S.L. Du kan skicka bort den personliga information som lämnats av användaren utan ditt samtycke när det kan vara juridiskt nödvändigt eller agera i god tro så länge som sådan åtgärd är nödvändig för att undersöka eller skydda gäster, besökare eller medarbetare av Bonillo S.L. eller till egendom av din egendom (inklusive denna webbplats).
 6. Ändringar i sekretesspolicyen för denna webbplats. Bonillo S.L. kan innehålla ändringar i sekretesspolicyen för denna webbplats. Alla ändringar kommer att göras tillgängliga på denna webbplats för att hålla användaren informerad.
Paseo Del Altillo, 6
18690
Almuñécar (Granada)
 • Bonillo Real Estate
 • Paseo Del Altillo, 6
 • 18690 Almuñécar (Granada)
 • +34679751950

© Bonillo Real Estate 2024

Juridiska anteckningar