• Bonillo Real Estate
 • Paseo Del Altillo, 6
 • 18690 Almuñécar (Granada)
 • +34679751950
 • Locatie
Zoeken

Algemene voorwaarden

Volgens de bepalingen van artikel 9 van Wet 34/2002 van 11 juli over diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, wordt hierbij verklaard dat deze website eigendom is van Bonillo S.L. en met maatschappelijke zetel te Paseo del Altillo, 6 - 18690, Almuñécar (Granada).

 1. In het kader van de naleving van de huidige wetgeving, uiteengezet in Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de gratis verplaatsing van dergelijke gegevens en intrekking van Richtlijn 95/46 / EG, hierna de algemene verordening gegevensbescherming of de RGPD genoemd; Bonillo S.L. informeert gebruikers dat de gegevens die zijn ingevoerd in de contactformulieren, en contracting zullen worden opgeslagen in behandelingen die eigendom zijn van Bonillo S.L. Ook Bonillo S.L. verbindt zich ertoe om te voldoen aan de bepalingen van de bovengenoemde gegevensbeschermingsvoorschriften, kan ook de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen die worden geïmplementeerd voor personeel dat tot hun dienst staat en die persoonlijke gegevens verwerken, waardoor verlies, wijziging en ongeoorloofde toegang tot hen wordt voorkomen. Dit personeel is onderworpen aan de geheimhoudings- en vertrouwelijkheidsplicht met betrekking tot de gegevens die in dezelfde termen worden behandeld als Bonillo S.L.
 2. Recht van toegang, rectificatie, schrapping of vergeten, beperking, oppositie, portabiliteit en intrekking van de verleende toestemming. De eigenaar van de gegevens heeft het recht op toegang, rectificatie, verwijdering of vergeten, beperking, oppositie, portabiliteit en het intrekken van de toestemming met betrekking tot de aangeboden persoonlijke gegevens. Om deze rechten uit te oefenen, kunnen de eigenaars van de gegevens een schriftelijke aanvraag per post sturen naar het adres Paseo del Altillo, 6 - 18690, Almuñécar (Granada), naar het contact e-mail info@bonillorealestate.com, of ze kunnen telefonisch contact opnemen +34958630750.
 3. Divulgatie van informatie aan derden. Bonillo S.L. verbindt zich ertoe de persoonlijke informatie die op hun websites is verzameld niet door te verkopen of over te dragen aan hun gebruik zonder hun uitdrukkelijke toestemming en biedt hen de mogelijkheid om hun hierboven vermelde rechten uit te oefenen.
 4. Externe links. Als de gebruiker ervoor kiest om deze website te verlaten via links naar webpagina's die niet behoren tot ons bedrijf, Bonillo S.L. is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites of de cookies die ze kunnen opslaan op de computer van de gebruiker.
 5. Juridische kwesties. Dit is een website die onder de Spaanse wetgeving valt. Bonillo S.L. U mag de persoonlijke informatie die door de gebruiker is verstrekt zonder uw toestemming verwijderen wanneer dit wettelijk vereist is, of te goeder trouw handelen zolang dergelijke actie nodig is om de gasten, bezoekers of medewerkers van Bonillo S.L. te onderzoeken of te beschermen. of naar eigendom van uw eigendom (inclusief deze website).
 6. Wijzigingen in het privacybeleid van deze website. Bonillo S.L. kan wijzigingen in het Privacybeleid van deze website bevatten. Alle wijzigingen worden op deze website beschikbaar gesteld om de gebruiker op de hoogte te houden.
Paseo Del Altillo, 6
18690
Almuñécar (Granada)
 • Bonillo Real Estate
 • Paseo Del Altillo, 6
 • 18690 Almuñécar (Granada)
 • +34679751950

© Bonillo Real Estate 2024

Algemene voorwaarden